Nytt pris på varmvattnet från 1 juli

Priset på varmvatten kommer att höjas från den 1 juli 2023 för dig som har individuell mätning och debitering av vatten och betalar din vattenförbrukning via hyresavin.

Anledningen till höjningen är att vi behöver följa marknades priser. Det nya priset är satt utifrån en rekommendation från en trepartsöverenskommelse mellan Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Priset är också satt till den faktiskta förbrukningskostnaden som vi på KBAB har och innehåller inga extra påslag.

Du kan se nuvarande och nytt pris i tabellen nedan. Det nya priset kommer vara med för första gången på hyresavin som kommer i augusti. Priset på kallvatten kommer vara detsamma som det är nu vilket är 24 kr inkl. moms/m3.


Nuvarande pris

Nytt pris från 1 juli

Varmvatten

58 kr inkl. moms/m3

71 kr inkl. moms/m3

Hur vet jag om jag har individuell mätning och debitering?

Är du osäker på om du har IMD (individuell mätning och debitering) av vatten kan du se det på din hyresavi. Om du har separata rader där kostnaden för din vattenförbrukning redovisas har du IMD. Din hyreasavi kan du se när du loggar in på Mina sidor. Länk till annan webbplats.