Om elpriskompensation

Regeringen har meddelat att ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska införas i södra Sverige. Högkostnadsskyddet kommer att införas i elprisområde 3 och 4, där Karlstad finns i område 3.

Förslaget är utformat på så sätt att de personer och företag som står på elnätsavtalen kommer få stödet utbetalt. För de hyresgäster som har individuell mätning och debitering hos KBAB innebär det att stödet kommer betalas ut till KBAB först. Därefter kommer KBAB se till att hyresgästerna får del av stödet. 

Vi ber att få återkomma när vi vet mer hur utbetalning till hyresgäster skall hanteras och när det kommer att ske. 

För de hyresgäster som har egna elavtal kommer Försäkringskassan att hantera utbetalningen kring detta. KBAB kommer inte att administrera stödet för de lägenheterna.