Elpris

Från den 1 oktober 2022 har elpriset har justerats för dig som har individuell mätning av elen och betalar den via din hyresavi.

Elpriset som gäller från 1 oktober är 3,70kr/kwh inkl moms och anledningen till det nya priset är att prisnivån under denna tid har förändrats. I priset på 3,70 kr/kwh ingår förutom kostnaden för den faktiska elförbrukningen även kostnader för energiskatt, överföringsavgifter och fast avgift. Debiteringen med det nya priset är med för första gången på den avi du har fått nu i november.

Elpriset kan ändras framöver

Vi följer marknadens priser på el, både om den går upp och ner, vilket innebär att elpriset kan förändras. Vi vill även påminna och upplysa om att priset på elen debiteras i efterhand och elpriset som är på avin som skickats ut i november är vad elpriset låg på i slutet av september månad. KBAB kommer beakta eventuella förändringar som sker och anpassa priset därefter.