Vi påverkas av långa leveranstider

Precis som för många andra påverkas vi på KBAB av längre leveranstider på olika varor och produkter.

På grund det läge vi har i vår omvärld med krig och efterdyningar av pandemin påverkas vi på KBAB i form av långa leveranstider på olika varor och produkter. Det kan till exempel handla om komponenter och reservdelar till en tvättmaskin eller ett kylskåp som behöver lagas. 

Vi ber om överseende för detta och hoppas att den lite längre leveranstiden inte ska påverka dig allt för mycket.