Nu är lekplatsen på Rud redo för lek!

Tanken är att lekplatsen ska locka barn i alla åldrar att leka och röra på sig.

När lekplatsen har tagit form har det tagits hänsyn till flera olika saker. En sak har varit att försöka skapa en aktivitetsyta med lekutrustning som fungerar för både mindre och större barn. 
- Lekplatsen har fått en ny hänggunga som kan användas på flera sätt. Är du tre år kan du gungas försiktigt av en förälder, men den kan också användas av äldre barn som till exempel för en stunds vila med en kompis, säger Anna, teknisk specialist markanläggning på KBAB.

Lekytan består även av balansgång, en karusell, ett klätterredskap och en cykelbana i stenmjöl som erbjuder gupp och kurvor. 
- I en första anblick kan man tänka att det nästan ser lite farligt ut när barnen ska ta sig runt cykelbanan, säger Anna. Men vi tror på att barnen klarar av att hantera den utmaningen som blir när de måste anpassa farten  och ett sätt att träna sin balans och motorik. Vi har redan hört flera barn som uttryckt att det är superkul att cykla runt på banan. 

- När vi planerat cykelbanan har vi längs hela vägen tänkt på säkerheten. Bland annat har vi tagit bort stora stenar, monterat belysning och medvetet valt bort att plantera buskar så att sikten inte hindras. 

Lekytan har fått neutrala färger bland annat för att den ska smälta in i miljön med skogsdungen intill. Med tanke på miljö och hållbarhet så är det flis på marken och en del av lekutrustningen som stod på platsen sedan tidigare har återanvänts. 
- Förutom att fliset på marken är ett miljövänligt alternativ på fallskyddsmaterial, så gör det också att katter inte gör sina behov där - som de gärna gör om det är grus. Och det är skönt att slippa det på en lekplats, avslutar Anna.