Enkät om Plusval

I samarbete med Hyresgästföreningen skickar vi i dag, måndag den 13 juni, ut en digital enkät till alla hyresgäster som har en mailadress registrerad hos oss.

Vi vill veta vad du tycker om KBAB:s Plusval.

Plusval innebär att det är du som hyresgäst som bestämmer när det är dags att renovera. Det innebär att en del av underhållet av din lägenhet inte ingår i hyran och att du istället kan beställa det från KBAB mot betalning eller utföra det på annat sätt och på egen bekostnad.

När Plusval infördes sänktes hyrorna motsvarande värdet av lägenhetsunderhållet. Om Plusval tas bort kommer hyrorna att åter höjas motsvarande det värdet.

Mer information om vad Plusval är hittar du här. 

Tack på förhand för din medverkan!