Hagaborgs förskola

Våra offentliga lokaler

KBAB förvaltar många offentliga lokaler runt om i Karlstad.

Vi har tre förskolor, fem Vård- och trygghetsboenden, en vårdcentral och tandläkarmottagning. Och ett bibliotek. Vi erbjuder också olika typer av boende och kontor för kommunal verksamhet.

Man med kruka

I maj 2023 invigdes Hagaborgs förskolas nya lokaler. Förskolan har kapacitet för åtta avdelningar med plats för 144 barn. Den 3500 kvadratmeter stora utemiljön genomsyras av mycket grönska där flera stora träd fått stå kvar och nya planterats.