kläder

Jag är lokalhyresgäst

Här hittar du information som kan hjälpa dig i din vardag som lokalhyresgäst.

Vanliga frågor och svar:

 

Felanmälan gör du själv på Mina sidor Länk till annan webbplats.. Du loggar in med ditt organisations- eller personnummer (utan bindestreck). Har du inget lösenord klickar du på ”Återställ mitt lösenord” och följer instruktionerna. Du kan tyvärr INTE använda bank-ID för inloggning.

Vill du ha guidning hur du gör på Mina sidor eller hjälp med att lägga in ditt ärende ta kontakt med oss på 054-540 76 00 så hjälper vi dig.

Du kan betala din hyra till KBAB på tre olika sätt:

  • Det manuella sättet. Det innebär att du gör som med många andra räkningar du betalar. Logga in på din nätbank, knappa in OCR-numret som du hittar längst ner på din avi tillsammans med summan och bankgironummer.

  • Med swefaktura. Det innebär att du får din hyresavi som elektronisk faktura istället för pappersfaktura. För att elektronisk fakturering ska fungera behöver du meddela oss ditt GLN-nummer, organisationsnummer samt en referens som exempelvis kan vara namnet på ditt företag. Maila det till lokalsamordnare Pelle Gustafsson, mail: per-ake.gustafsson@karlstad.se.

  • Med autogiro. För att kunna betala med autogiro måste du ansöka om detta från KBAB. Använd blanketten för autogiroanmälan. Pdf, 139.1 kB.

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Uppsägningstiden är den tid före avtalstidens utgång som du senast måste säga upp hyresaavtalet annars så löper det vidare enligt avtalade villkor.

Ja, i enskild firma är det du som fysisk person som är kunden. Du gör det genom att inkomma med en ansökan om överlåtelse Pdf, 181.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Om du vill överlåta din lokal till någon annan behöver du KBAB skriftliga samtycke. Vi kräver att du haft lokalen längre än tre år. Om du haft lokalen mindre än tre år men har synnerliga skäl, såsom till exempel sjukdom eller dödsfall kan vi godkänna en överlåtelse. Ett godkännande kan vara förenat med villkor som t.ex. bankgaranti, borgen eller en förskottsinbetald hyressumma.
Fyll i blanketten "Ansökan om överlåtelse av lokal" Pdf, 181.1 kB. om du vill ansöka om överlåtelse.

KBAB som hyresvärd har en sedvanlig fastighetsförsäkring tecknad. Som hyresgäst är du skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för den egna verksamheten. Tänk också på att företagsförsäkringen bör innehålla skydd gällande skador på grund av åverkan på lokalens fönster, skyltfönster, skyltar samt entrédörrar

Om du har skyltfönster i din lokal, får du använda dessa för marknadsföring utan något särskilt tillstånd. Om du däremot vill montera en skylt på fasaden som är större än 1 kvm krävs ett bygglovs som söks av dig som hyresgäst efter ett godkännande från KBAB.

Lokalen du hyr får endast användas för det ändamål som den är avsedd för. Om du vill ändra användningen krävs KBABs godkännande. Vi kan godkänna en förändring om det finns beaktansvärda skäl och du haft lokalen i längre tid än två år. Det kan också i vissa fall krävas godkännande från myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att KBAB har godkänt det.

Om du vill hyra ut delar av, eller hela, lokalen i andrahand behöver du KBABs skriftliga samtycke. Du får alltså inte utan vårt godkännande låta någon annan bedriva någon form av rörelse eller verksamhet i lokalen eller inom fastigheten. Andrahandhyresgästen behöver driva en verksamhet i enlighet med det som tidigare avtalat i hyreskontrakt.

Om det finns plats kan du som affärsidkare ställa ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till din butik eller verksamhet. Innan du gör det behöver du ansöka om tillstånd. Det gäller även om du vill ställa ut saker utanför din butik, på allmän platsmark, som exempelvis blomkrukor, klädställningar eller varor utanför din butik. Tillståndet söker du hos polismyndigheten. Om ansökan gäller kommunens mark skickar polisen din ansökan till kommunen för yttrande. Kom ihåg att ansöka om tillstånd i god tid. Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Mer information hittar du på kommunens hemsida Länk till annan webbplats..

Alla KBAB:s fastigheter är anslutna till ett öppet fibernät där du kan välja mellan flera olika leverantörer. Förutom surf kan du även köpa telefoni- och tv-tjänster som levereras via bredbandet.

Bredbandstjänsterna erbjuder vi i samarbete med Open Universe. På deras portal kan du se vilka leverantörer som finns att välja mellan och teckna avtal med dem direkt, du gör ett aktivt val genom att välja privat eller företagstjänst. Om du har problem med att komma åt portalen kan du kontakta Open Universes support på telefon 0770-82 55 55. Öppettider, helgfria vardagar 8-17 • SMSa BREDBAND till 72660, för att bli uppringd.

Leverantörer i KBAB:s öppna fibernät – länk till Open Universe portal Länk till annan webbplats.

Du kan göra din uppsägning med hjälp av den här uppsägningsblanketten Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Undertecknad blankett postas till:
Karlstads Bostads AB
Lokalavtal
Box 1505
651 21 Karlstad

Du kan även maila påskriven uppsägning till Kbab@karlstad.se. När uppsägningen är mottagen skickar KBAB en uppsägningsbekräftelse.


Om du är osäker på vad du får, eller inte får göras i lokalen, kontakta oss för att diskutera dina planer. Verksamheters behov förändras och därför är det naturligt att lokalen du hyr kan behöva förändras med tiden. Om ni har behov av att förändra lokalen och det krävs anpassningar av fasta installationer såsom väggar, el, vatten, avlopp eller ventilation, ska du kontakta oss för att diskutera lösningar.

Tänk på att först be om lov, om ni själva, eller via egen anlitad entreprenör vill utföra åtgärder i lokalen. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt för att bli godkänt. Det kan också vara bra att känna till att du som hyresgäst kan bli återställningsskyldig vid en avflytt om ni gjort verksamhetsspecifika ingrepp på lokalen. Allt med ventilation, el och vatten/avlopp skall vi vara delaktiga i.

Det är du som hyresgäst som får stå för kostnaden som uppkommer vid inbrott eller andra typer av skador i din hyrda lokal. Det är viktigt att du har en företagsförsäkring om olyckan eller tjuven är framme.

När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan om att hjälpa till att öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

Ta kontakt med oss för besiktning i god tid innan du ska flytta ut. Under besiktningen går vi tillsammans igenom lokalen och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

Tänk på att lokalen ska återlämnas flyttstädad. En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls när du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.