Renovering av uteplatser på Orrholmen

Med start vecka 32 kommer vi att utföra renovering av uteplatserna på markplan på Babordsgatan och Östra raden. Arbetet kommer pågå till och med vecka 51.

Vad ska vi göra?

Syftet med det här arbetet är att skapa fina, enhetliga och praktiska uteplatser som ger goda förutsättningar för ett hållbart underhåll och en säker miljö. Vi kommer att bygga ett nytt trallgolv och skärmväggar kommer att bytas ut/byggas upp. Altanens trallgolv kommer att höjas upp till samma nivå som altandörren och det kommer bli ett eller två trappsteg ner till de allmänna ytorna utanför uteplatsen.

I dag ser uteplatserna olika ut. Under åren har hyresgäster själva gjort egna ombyggnationer och satt upp skärmtak, inglasningar, staket och liknande. Dessa kommer att tas bort och inte ersättas.

Renoveringen kommer att genomföras av vår entreprenör PEAB. Arbetet kommer starta i augusti vecka 32 och kommer pågå till och med december vecka 51. Ingen hyreshöjning kommer att tillkomma till följd av renoveringen.

Varför gör vi det här?

  • För oss är det viktigt att vi erbjuder en säker och trygg miljö för våra hyresgäster. Vi som fastighetsägare står som juridiskt skyldiga vid eventuella skador som kan uppstå på byggnad och person på grund av tillbyggnader, och kan därför inte tillåta egna tillbyggnader.
  • Vi vill inte heller att nyinflyttade hyresgäster ska stå ansvariga för att sköta om tidigare hyresgästers ombyggnationer, staket, häckar och rabatter.
  • Det saknas även bygglov på de tillbyggnader som är uppförda på uteplatserna.
  • En annan aspekt är att Orrholmen är rödmarkerat som värdefull miljö i kulturmiljöprogrammet. Tillbyggnader som gjorts är kraftiga avsteg från detta program. Därför vill vi återställa det till originalutförande.

Information för dig som är berörd hyresgäst:

  • Vi står för rivning och bortforsling av eventuella tillbyggnationer i samband med renoveringen.
  • Du kommer att få information när det är dags för din uteplats att renoveras. Innan vi kommer och börjar arbetet ber vi dig att plocka undan saker och annat som du vill spara. Trädgårdsmöbler, krukor m.m. kan ställas i förråd eller liknande. Buskar och träd som finns intill uteplatsen kommer att klippas ner.
  • Preliminär tidplan för renoveringarna. Pdf, 295.4 kB.

Hur kommer det se ut när det är färdigt?

Det kommer att byggas en komposittrall med en grå kulör på alla uteplatser. Komposittrall är bra på så sätt att det är lätt att underhålla och håller sig snyggt under lång tid. Det kommer även att sättas upp nya insynsskydd i kompositmaterial. Trallen kommer monteras i höjd med Uteplatsdörren och därför kommer det också att byggas ett eller två trappsteg ned från trallen till gräsmattan.

Nedan är en exempelbild på det färdiga resultatet:

Uteplats

Vanliga frågor & svar

Efter samtal med hyresgäster har en del frågor kring renoveringen dykt upp. Här sammanställer vi dessa och ger svar:

Vi är medvetna om att tillbyggnader och ombyggnationer finns på andra adresser på området och i vårt bestånd i övrigt. Dessa kommer också att ses över i framtiden på samma sätt.

Det kommer att läggas en trall i kompositmaterial från husväggen fram till att uteplatsytan slutar, vilket innebär att de växter som är planterade på den här ytan kommer att behöva tas bort. Du kan själv gräva upp det och ta hand om det.

Vi kommer att ta bort befintligt staket om det finns och sen bygga nya staket som är enhetliga med de andra uteplatserna i området.

Nej, uteplatserna på garagetaket är ett eget projekt som är under utredning. Ingen tidsplan på detta finns i dagsläget.

I princip allt. Vissa hyresgäster har överenskommelser med KBAB på grund av tidigare muntliga löften från KBAB som gör att vissa växter blir kvar. Anledningen till att buskar och träd måste tas bort är för att de står på ytor som ni som som hyresgäster inte hyr eller ansvarar för.

Vi har tittat på detta och tror inte det blir en bra lösning som gör det trevligare eller säkrare för någon. Vi avvaktar därför med att sätta upp något gemensamt staket och bevakar utvecklingen på området som kan resultera i en eventuell senare åtgärd.

Nej, alla altaner kommer bytas ut till det material och utförande som är beslutat av KBAB.

Nej, det blir inte halt men möjligen kan det bli något varmare än rent trä men svalare än stenplattor. Läs gärna mer på vår leverantörs webbplats: compfence.se/kompositgolv/ Länk till annan webbplats.

I de fall som KBAB tidigare lovat hyresgästen en altan som är större än den vi bygger nu kommer hyresgästen få viss ersättning för material i form av mellanskillnad för det extramaterial vi tar bort. Berörda kommer få separat information om när ersättningen kommer.

KBAB tar bort det som finns vid renoveringen förutom i särskilda fall där det finns överenskommelser.

Om du flyttar från lägenheten ska uteplatsen lämnas i sitt originalutförande, så som KBAB renoverat den. Alltså en ren uteplats med endast komposittrall och räcke.

Nej, det är inte möjligt.

Nej, vi behöver ha samma underhållstatus på samtliga uteplatser.

På din egen uteplats, alltså på komposittrallen. Alla blommor, möbler med mera ska även de förvaras på uteplatsen.

Det är inte tillåtet att sätta upp nya markiser. De markiser som sitter uppe idag kommer att tas ned senast då nuvarande hyresgäst flyttar. KBAB har inga synpunkter på färger på lösa parasoll eller liknande lösa solskydd.

Det kommer inte tas fram någon illustration på hur det kommer se ut. Istället kan du titta på det färdiga resultet på Babordsgatan där skärmväggar och staket kommer monteras med start vecka 39.

Kontakta din bovärd ifall du har övriga frågor.