Renoveringar

Här hittar du alla aktuella mer omfattande renoveringar som görs i våra områden. Informationen för projekten uppdateras löpande.

Orrholmen - Uteplatser

Från och med vecka 32 utför vi renoveringar av uteplatser i markplan på Babordsgatan och Östra raden på Orrholmen.

Läs mer om projektet

Orrholmen - Utemiljö

Från och med vecka 32 och fram till årsskiftet pågår renoveringar runt om i utemiljön och i garaget på Orrholmen.

Läs mer om projektet

Omfattande renovering på Kvarnberget

Med start i början av 2023 genomför vi en omfattande renovering av åtta fastigheter på Kvarnberget. Renoveringen omfattar totalt 165 lägenheter. Arbetet är indelat i fyra etapper och beräknas vara klart vintern 2025.

Läs mer om projektet