Frödingshöjd 3, 5, 7

Vid felanmälan och störningar dagtid:

Kontakta bovärdsteamet på Campus/Frödingshöjd.

Allvarliga fel eller störningar efter kontorstid?

Ring KBAB:s jour på 054-540 75 75.

Besiktning:

Besiktning görs av bovärdsteamet på Campus/Frödingshöjd.

Nycklar (Vid inflytt och utflytt)

Områdeskontoret på Campus, Duettgatan 6.