Uthyrningspolicy för studentlägenheter

Här ser du vilka grundkrav du behöver uppfylla för att kunna söka studentbostad hos oss på KBAB:

  • Du måste vara över 18 år.
  • Du måste vara antagen till eller registrerad som student på Karlstads universitet eller yrkeshögskola i Karlstads kommun och kunna styrka detta med antagningsbesked eller registreringsbevis.
  • Studietakten ska vara minst halvfart, dvs 15 högskolepoäng eller 50 Yh-poäng per termin.
  • Bor du hos oss kontrolleras att boendet fungerat på ett godtagbart sätt.
  • Före avtalsskrivning sker en kreditkontroll för att säkerställa att inga besvärande betalningsanmärkningar finns.
  • Ska två personer stå på avtalet måste båda personerna uppfylla ovanstående kriterier.

Fördelning av boenden

Studenten söker själv aktivt boende efter att antagningsbesked mottagits. Fördelningen av studentboende görs efter först-till-kvarn-principen där lägenheten plockas bort bort från hemsidan efter att en person gjort en intresseanmälan. En intresseanmälan på en bostad är lika med att bostaden erbjuds personen förutsatt kraven för att få hyra uppfylls. Om man ångrar sig eller tackar nej blir man spärrad från att söka boende under en period.

Studiekontroll

För att få bo kvar i din studentbostad måste du fortsätta att vara registrerad för studier enligt ovan och klara av minst 15 högskolepoäng eller 50 Yh-poäng per termin. Vi genomför kontroller för att se till att kraven är uppfyllda. Uppfyller du inte kraven gäller tre månaders uppsägningstid. Om du planerar ett tillfälligt uppehåll för att sedan fortsätta studera kan du ansöka om dispens.