Medicinsk förtur

KBAB Student erbjuder dig som har medicinska skäl förtur till lägenheter som uppfyller de behov du behöver. Det kan till exempel handla om bestående sjukdom eller funktionsnedsättning, där du behöver ha din bostad nära skolan. Även svåra allergier som gör att man inte kan dela kök med andra ger rätt till förtur till egen lägenhet.

Exempelvis finns det på Campus studentrum med full tillgänglighet. Rummen är på 32 kvm och har eget trinettkök (övriga rum på Campus delar kök). Rummen ligger på bottenvåningen. 

Du kan inte specificera ett bestämt område i sin ansökan, utan endast bostadens anpassning och tillgänglighet. Undantaget är om du av medicinska skäl måste bo nära skolan, exempelvis att du har ett varaktigt rörelsehinder och är beroende av rullstol. 

Du fyller i ansökningsblanketten och skickar via e-post till KBAB.Bobutiken@karlstad.se eller vanlig post. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som beskriver vilka behov du har.

Blivande student

Du som söker en lägenhet med medicinsk förtur och som har prioritet 1 eller 2 får ett boende i samband med terminsstarten som är anpassat efter dina behov. Passande lägenhet erbjuds inom en månad från dess att ansökan har godkänts. Endast ett erbjudande om bostad ges.

Student som redan bor hos KBAB Student

Om du redan är hyresgäst hos KBAB Student har du möjlighet att söka om medicinsk förtur om lägenheten inte kan användas på grund av hälsomässiga skäl. Efter att du ansökt om en lägenhet med medicinsk förtur ska du få ett erbjudande så snabbt som möjligt, dock senast inom sex månader från dess att ansökan har godkänts. Max två erbjudanden om nytt boende ges.