Korridorkontakt

På bostadsområdet Campus finns så kallade korridorkontakter som fungerar som en länk mellan KBAB och hyresgästerna när det gäller bland annat information och insamling av synpunkter.

Korridorkontakten har i uppgift att:

  • hälsa nyniflyttade välkomna och informera om boendet. 
  • se till att KBAB får ta del av viktiga synpunkter från hyresgästerna. 
  • hjälpa till att sprida information från KBAB.
  • se till att regelbunden vecko- och storstädning fungerar i korridoren. 
  • se till att inga lösa föremål förvaras i korridor eller på balkonger. 
  • se till att felanmälan görs för de gemensamma utrymmena (kök och korridor). 
  • delta i boendeinflytandemöten. 
Om du är intresserad av att bli korridorkontakt är du välkommen att kontakta bovärdarna på Campus. Som ersättning för uppdraget får personen som är korridorkontakt en hyresreducering på 99 kronor/månad (ej juni och juli) samt ett tjänstgöringsintyg som exempelvis kan bifogas i CV:t. 

 

Källtext