Sök

Uppsägning – student

Uppsägningsformulär

Du säger upp ditt studentboende skriftligen och har i normalfallet tre månaders uppsägningstid. Blanketten för uppsägning hittar du här. Ditt kontrakt kan inte tas över av någon annan.

Uppsägningstid

I vanliga fall har vi tre månaders uppsägningstid, räknat från första dagen den kommande månaden. Byter du till ett annat studentboende hos KBAB Student är uppsägningstiden två månader.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 7 april så räknas hela maj, juni och juli som din uppsägningstid. Om du vill lämna din lägenhet vid månadsskiftet juli/augusti är alltså 31 april sista uppsägningsdag.

Om dagen för kontraktsavslut är en helgdag är det istället nästkommande vardag som gäller.

Skriftlig inlämning

Uppsägningen ska ske skriftligen via den blankett du hittar bifogat på sidan. Du kan lämna den till oss på flera sätt:

  • Posta den till Bobutiken, Box 1505, 651 21 Karlstad.
  • Lämna in den till Bobutiken på Östra Torggatan 19.
  • Skanna in den underskrivna blanketten och skicka med e-post till KBAB.Bobutiken@karlstad.se.
  • Kom in till Bobutiken och gör uppsägningen direkt på plats.

Övertagande av kontrakt

Kontrakt kan inte övertas av andra. All uthyrning sker genom Bobutiken.

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext