Besiktning och nyckelinlämning

Innan du flyttar behöver ditt studentboende besiktas och alla dina nycklar ska lämnas in.

Karlstads bostads AB
Box 1505
652 21 Karlstad

Vänligen lägg med en lapp i kuvertet med ditt namn och personnummer.
Observera att det är du som hyresgäst som är ansvarig för att nycklarna kommer fram till oss i tid.

Kontaktuppgifter för besiktning och nyckelinlämning

Frödingshöjd 3, 5, 7

Campus – Triogatan och Duettgatan 2-6

Kronan – Fagottgatan 70

Fagotten – Fagottgatan 2