Besiktning och nyckelinlämning

Innan du flyttar behöver ditt studentboende besiktas och alla dina nycklar ska lämnas in.

Alla nycklar ska lämnas in senast klockan 11.30 på avträdesdagen. Om detta inte sker debiterar vi dig för de omkostnader som uppstår, som lägst 500 kronor. Lämnas inte alla nycklar in kommer du att debiteras för låsbyte. Har du inte möjlighet att lämna in nycklarna personligen så går det att skicka dem med rekommenderat brev till:

Karlstads bostads AB
Box 1505
652 21 Karlstad

Vänligen lägg med en lapp i kuvertet med ditt namn och personnummer.
Observera att det är du som hyresgäst som är ansvarig för att nycklarna kommer fram till oss i tid.

Kontaktuppgifter för besiktning och nyckelinlämning

Frödingshöjd 3, 5, 7

Campus – Triogatan och Duettgatan 2-6

Kronan – Fagottgatan 70

Fagotten – Fagottgatan 2