Störningshantering för studenter

Om du upplever att din granne stör rekommenderar vi i första hand att du pratar med honom eller henne. Det brukar oftast räcka med ett samtal för att lösa problemet.

Behöver du hjälp med att hantera en störning är du välkommen att ta kontakt med fastighetsägaren.

En lista med kontaktuppgifter för störningshantering och jour hittar du här:

http://www.kbab.se/student/boendefragor-a-o/felanmalan-for-studenter

Källtext