Renovera

Vill du fräscha upp ditt boende med ny färg eller nya tapeter? Det är för det mesta helt okej, men det är viktigt att tänka på att arbetet blir korrekt utfört. Det är också bra om du stämmer av med oss innan du börjar göra om så att färg- och materialval är okej.

Vill du göra om på något annat sätt än att måla eller tapetsera vill vi också att du hör av dig till oss innan. För alla frågor som har med någon form av renovering att göra, kontakta din bovärd om du bor i ett KBAB-hus eller vår besiktningsansvarige om du bor i ett hus som ägs av en annan fastighetsägare.

Och tänk som sagt på att arbetet måste vara utfört på ett fackmannamässigt, annars riskerar du att bli betalningsskyldig vid utflyttning.

Källtext