Korridorkontakt

På bostadsområdet Campus finns så kallade korridorkontakter som fungerar som en länk mellan KBAB och hyresgästerna när det gäller bland annat information och insamling av synpunkter.

Korridorkontakten har i uppgift att:

  • hälsa nyiflyttade välkomna och informera om boendet. 
  • se till att KBAB får ta del av viktiga synpunkter från hyresgästerna. 
  • hjälpa till att sprida information från KBAB.
  • se till att regelbunden vecko- och storstädning fungerar i korridoren. 
  • se till att inga lösa föremål förvaras i korridor eller på balkonger. 
  • se till att felanmälan görs för de gemensamma utrymmena (kök och korridor). 
  • delta i boendeinflytandemöten. 
Om du är intresserad av att bli korridorkontakt är du välkommen att kontakta bovärdarna på Campus, du hittar deras kontaktuppgifter här. Som ersättning för uppdraget får personen som är korridorkontakt en hyresreducering på 99 kronor/månad (ej juni och juli) samt ett tjänstgöringsintyg som exempelvis kan bifogas i CV:t. 

Intervju med korridorkontakt

Alex är en av våra korridorkontakter på Campus och i en intervju berättar han mer om hur han ser på uppdraget. Du hittar intervjun här

 

Källtext