Fri termin, utomlandsstudier och studieuppehåll

En gång under din totala boendeperiod hos KBAB Student kan du begära fri termin, termin för studieuppehåll och termin för utomlandsstudier. Det kan till exempel vara att du ska läsa utomlands eller genomgå studier eller praktik som inte ger akademiska poäng. Efter avslutad termin ska din avsikt vara att återuppta dina studier vid Karlstads universitet eller Yrkeshögskolan (Yh).

Under tiden för din fria termin ansvarar du fortfarande för att hyran betalas in. Om du vill kan du hyra ut din lägenhet i andrahand. Läs mer om uthyrning i andrahand här.

Ansökan om fri termin

Du kan som mest ansöka om en fri termin. Ansökan om fri termin ska vara skriftlig och göras i god tid. Om du vill ha fri termin under vårterminen ska ansökan vara inne senast sista februari. Vill du ha din fria termin på höstterminen ska din ansökan vara inne senast sista september.

Till höger finns en blankett som du fyller i och skickar in till Bobutiken.

Ansökan om utomlandsstudier

Du som läser vid Karlstads universitet eller Yrkeshögskolan kan ansöka om att få undantag från studiekravet. Studierna utomlands kan vara fristående och en del av din utbildning. Du kan som mest få två terminers studieuppehåll.

Till höger finns en blankett för dispens av studier som du fyller i och skickar in till Bobutiken.

Ansökan om dispens

Det finns undantag som är godkända studieuppehåll och som inte räknas som fri termin. Uppehållet ska vara godkänt från universitetet eller Yh-utbildaren.

Undantagen är:

  • Militärtjänstgöring – intyg krävs. Dispens för militärtjänstgöring ges i maximalt två terminer.
  • Längre sjukdom – läkarintyg krävs.
  • Föräldraledighet – intyg från försäkringskassan som visar att du erhåller föräldrapenning krävs. Föräldraledighet ges i maximalt två terminer per barn.

Till höger finns en blankett för dispens av studier som du fyller i och skickar in till Bobutiken.

Källtext