Sök

Så här fungerar brandlarmet på Campus

Larmet består av rökdetektorer i korridorer och värmedetektorer i kök. Indikation om brand går till en centralapparat som sitter vid elcentralen på markplanet. Larmet är inte kopplat till räddningstjänsten utan larmar endast internt.

Vid brandlarm

 • Larmet går på alla våningar i huset.
 • Dörrarna stängs till alla kök i hela huset.
 • Strömmen bryts till alla kök i hela huset.
 • En summer i centralapparaten ljuder.
 • Centralapparaten visar med blinkande röd diod vilken sektion som larmat.

Vid fel på larmet

 • Summern i centralapparaten piper med jämna mellanrum.
 • Centralapparaten visar med blinkande gul diod vad som är fel.
 • Larmklockorna ljuder inte vid fel utan endast vid brand.

Sektionsförteckning

Tvåvåningshus

 • Sek 1 = Kök och korridor, plan 1
 • Sek 2 = Kök och korridor, plan 2
 • Sek 3 = Trapphus

Trevåningshus

 • Sek 1 = Kök och korridor, plan 1
 • Sek 2 = Kök och korridor, plan 2
 • Sek 3 = Kök och korridor, plan 3
 • Sek 4 = Trapphus

Återställning av larm eller fel

Dagtid: Kontakta ditt bovärdsteam.

Kvällar och helger: Kontakta KBAB:s fastighetsjour på 054-540 75 75.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext