Rud – Färjestad

Rud ligger ca 4 km öster om Karlstads centrum. Området gränsar mot Färjestad och ligger båda mycket naturskönt med närhet till skog och mark. Här finns också hockeyarenan Löfbergs Lila Arena, Färjestads Travbana och Ruds centrum på gång- eller cykelavstånd.

Läs mer om husgrupperna på Rud genom länkarna nedan:

Färjestad

Horsensgatan 1, Fadderortsgatan 45 (Lanternan och Lyktan)

Horsensgatan 82–98

Horsensgatan 100–230 och Mossgatan

Horsensgatan 216–218 (Rök-/djurfritt)

Långtäppan

Rudsgårdsvägen 4A (65+)

Vänortsgatan 13 (65+)

 

Källtext