Rud – Färjestad

Rud ligger ca 4 km öster om Karlstads centrum. Området gränsar mot Färjestad och ligger båda mycket naturskönt med närhet till skog och mark. Här finns också hockeyarenan Löfbergs Lila Arena, Färjestads Travbana och Ruds centrum på gång- eller cykelavstånd.

Rud är ett naturnära område med bra service i form av barnomsorg, skolor, gymnasium och eget centrum med bland annat kyrka, livsmedelsbutiker och vårdcentral. Här finns också parkleken Rudsleken för de minsta och mysiga mötesplatser för de större med parkbänkar, vackra planteringar och en sprudlande fontän. Fina möjligheter till fritid och rekreation finns genom närheten till skogen med motionsslingor och skidspår om vintern. Det finns bra cykel- och promenadvägar i området och också bra bussförbindelser till Karlstad centrum och universitetet.

Läs mer om husgrupperna på Rud genom länkarna nedan:

Färjestad

Horsensgatan 1, Fadderortsgatan 45 (Lanternan och Lyktan)

Horsensgatan 82–98

Horsensgatan 100–230 och Mossgatan

Horsensgatan 216–218 (Rök-/djurfritt)

Långtäppan

Rudsgårdsvägen 4A (65+)

Vänortsgatan 13 (65+)