Kronoparken

Kronoparken ligger sju km öster om Karlstads centrum och är en mångkulturell studentstadsdel med universitetet som central knutpunkt. Här finns också Kronoparkens centrum med ett rikt serviceutbud i form av butiker, restauranger och bibliotek.

Bussförbindelserna är de bästa i Karlstad och tar dig in till centrum på drygt en kvart. Flera hållplatser finns i området. Bra cykelvägar förbinder Kronoparken med övriga delar av staden.

Signalhornsgatan 

Signalhorngatan radhus 

Valthorns-, Kornett- och Saxofongatan

Frödingshöjd

Campus