Direktbyte

Om du kommer överens med en annan hyresgäst så kan ni genom ett direktbyte byta lägenheter med varandra. Du kan byta till en annan hyresvärd och till en annan ort än nuvarande.

KBAB måste godkänna bytet innan ni får byta lägenhet. När ni har skickat in ansökan tar vi kontakt med båda parter. Vid byte av lägenhet, ska båda ha bott i respektive lägenhet i minst ett år för att bytet ska godkännas.

För att KBAB ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du har beaktansvärda skäl för bytet.

Den tilltänkte hyresgästen ska kunna klara av hyran och ha skött sitt tidigare boende. Byter du till en dyrare lägenhet inom KBAB gör vi en ny prövning av din betalningsförmåga.

Om den du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos KBAB ska du bifoga referenser och intyg från arbetsgivare, eller intyg för en annan inkomstkälla.

Tillståndet för bytet är förenat med villkor, till exempel att din bovärd ska besikta lägenheten innan vi godkänner bytet och att du måste reglera eventuella skador innan bytet sker.

När du erhåller en ny lägenhet genom direktbyte hos KBAB kommer dina insamlade poäng hos oss att nollställas.

Om du fått din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs särskilda skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid.

Tänk på att det är förbjudet att begära ekonomisk ersättning för byte av en hyreslägenhet.

Ansökan

När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut och fyller i blanketten ”Ansökan om direktbyte”. Både du och den du vill byta med måste skriva under blanketten.