Sök

Ramavtal

Ett ramavtal innebär att KBAB har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss varugrupp eller tjänst av leverantören under en given tidsperiod.

Det är vanligt att träffa ramavtal inom varu- och tjänstesektorn när man regelbundet köper stora kvantiteter.

Länk till avtalsdatabas: KBAB:s avtalsdatabas

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext