Sök

Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till KBAB så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att gå in på vår webbplats regelbundet eller genom att prenumerera på t.ex. e-Avrops bevakningstjänst.

KBAB annonserar sina upphandlingar här på kbab.se och via den nationella annonsdatabasen e-Avrop, www.e-avrop.com.

Att tänka på vid anbudsgivning

  • Hämta hem förfrågningsunderlaget via www.e-avrop.com om det är så angivet i annons.
  • Läs igenom handlingarna noga.
  • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
  • Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
  • Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem.
  • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
  • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.
  • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
  • Sätt pris på det som efterfrågats.

Lycka till!

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext