Sök

Upphandlingar

Vill du bli leverantör till KBAB? Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsbolag som omfattas av lagen om offentlig upphandling. På dessa sidor har vi samlat information till dig som är intresserad av att bli leverantör till oss.

När ett kommunalt bolag köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste det följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. KBAB får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska upphandlinga annonseras i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Mer information

Mer information och en lista med aktuella upphandlingar hittar du i denna sidas undermeny.

Om du vill ha hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta vår upphandlingsansvarige.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext