Sök

Fasadrenovering: Orrholmen 2004–2009

I mitten av juni 2004 började KBAB renovera fasaderna på de tio höghusen på Orrholmen. Hela projektet avslutades i juni 2009 då det sista huset på Styrbordsgatan 2–4 blev klart.

Åtgärder som utförts

Fasadställning

Utmed hela huset monterades en byggnadsställning. Hiss installerades för materialleverans. I samband med tilläggsisolering försågs ställningen med väderskydd i form av finmaskig väv.

Fönsterbyte

Befintliga fönster och fönsterdörrar revs och ersattes med nya i materialet trä/aluminium. Nya persienner och fönsterbänkar i marmor ingick. I vardagsrum gjordes fönstren fasta förutom ett som kan öppnas. Fönster byttes även i badrum.

Tilläggsisolering av fasad

Befintliga fogar mellan fasadelementen sanerades och fogarna återfylldes med skum. Ojämnheter mellan element utspacklades. En tilläggsisolering med 70 mm cellplast limmades och skruvades i betongelementen. Utanpå lades puts som sedan sprutades och färgades.

Tilläggsisolering av vind

Utrymmet mellan vindsbjälklag och yttertak sprutisolerades. Yttertaket försågs med ny ytbeläggning. Överbyggnad tilläggsisolerades och väggarna bekläddes med plåt. Husets takfot byggdes ut ca 25 cm.

Prisbelönad renovering

Renoveringen har framför allt lett till ett bättre inomhusklimat för de boende, lägre uppvärmningskostnader och fräschare fasader. KBAB har också mottagit NBO:s energipris 2008 för renoveringen, med motiveringen att ”Projektet är en vägvisare där KBAB tar ett stort steg och visar att man kan våga sig på investeringstunga åtgärder eftersom de blir lönsamma på grund av den stora energibesparingen.”

Energianvändningen för uppvärmning, fastighetsel och tappvarmvatten har minskat från 255 kWh/m2 till 110 kWh/m2 i de fastigheter som renoverats.

Film: klimatsmarta 60-talshus

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext