Sök

42 nya lägenheter på Norra Allén

På fastigheten Brobyggaren planerar KBAB att ersätta sitt befintliga hyreshus på Norra Allén 1 med ett nytt åttavåningshus.

Om bygget

Ett åttavåningshus med 42 lägenheter samt affärslokaler och parkering i entréplan:
• 14 ettor om 35 kvm
• 14 tvåor om 59 kvm
• 2 treor om 75 kvm
• 12 fyror om 86,5 kvm

Tidsplan

Begäran om planbesked beviljades i december 2016 och nu pågår detaljplanearbete.

Tidsplan för byggstart, färdigställande och uthyrning finns ej i dagsläget.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext