Sök

150 nya lägenheter på Gruvlyckan

På fastigheten Stålet, öster om Engelska skolan, planerar KBAB att bygga flera nya hyreshus i liknande stil som våra befintliga byggnader på Gruvlyckan.

Om bygget

Flera huskroppar i samma kvartersstruktur som på övriga Gruvlyckan. Sammanlagt handlar det om cirka 150 lägenheter .

Tidsplan

KBAB har fått en markanvisning och nu tar planändringsarbete vid. Läs mer på karlstad.se.

Tidsplan för byggstart, färdigställande och uthyrning finns ej i dagsläget.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext