Sök

Våra lekplatser blir rökfria

2019-06-28 Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat reglerar rökning på utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Den nya lagen leder i sin tur till att våra lekplatser blir rökfria.

Den nya tobakslagen som gäller från och med den 1 juli 2019 leder till att alla våra lekplatser blir rökfria (förbudet gäller även e-cigaretter). Förbudet gör att våra lekplatser blir mer tillgängliga för alla, även för dem som är överkänsliga eller som inte vill utsättas för rök. Det kommer också att bidra till att minska den sociala exponeringen för rökning och förhoppningsvis till avnormaliseringen av den.

Lagen reglerar rökning på utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Detta innefattar som sagt våra lekplatser, men också våra allmänna entréer till exempelvis butikslokaler.

Om någon trots förbudet skulle röka vid en lekplats eller allmän entré kan denna person avvisas. Om lekplatsen eller den allmänna entrén inte är tydligt avgränsad gäller förbudet i dess närmsta omgivning.

Information kommer att sättas upp i berörda trapphus och vi kommer att sätta upp skyltar på samtliga våra lekplatser.

shutterstock_1086227243.jpg

 

 

 

 

 

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext