Sök

Hyresgästenkäten

Nu har svarstiden för vår hyresgästenkät gått ut och vi har fått in många värdefulla svar och synpunkter. Vi vill tacka dig som tagit dig tid att svara på alla frågor kring ditt boende och vår service.

Resultatet kommer ligga till grund för hur vi planerar och prioriterar vårt arbete ute i våra områden. Vi kommer sortera svaren per område- och fastighetsnivå och noggrant gå igenom och analysera resultatet. Ambitionen är att vi under februari/mars återkopplar till våra hyresgäster kring resultatet och vad vi planerar för åtgärder.

Undersökningen har genomförts tillsammans med AktivBo, ett företag med många års erfarenheter av hyresgästenkäter. AktivBo garanterar att svaren är anonyma så vi vet inte vem som har svarat på vad när svaren kommer till oss på KBAB.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext