Sök

Vi skapar julstämning med fokus på miljö och hållbarhet

Det är vackert med alla utomhusljus som lyser upp vintermörkret. Inför jul har KBAB tidigare köpt in och monterat ett fyrtiotal julgranar i alla sina områden runt om i Karlstad. Nu planeras det istället för andra, mer miljövänliga och kostnadseffektiva sätt, att skapa julstämning i områdena.

Flaggstångsbelysning_till webb.jpg

- Det finns flera anledningar till att det inte är hållbart att köpa in nya granar varje vinter. De granar som vi tidigare köpt in har transporterats långa sträckor, vilket inte är bra för miljön, säger Anna Gomez Wassberg, teknisk specialist på KBAB. Dessutom ska granarna efter bara någon månad slängas, vilket innebär ytterligare belastning på miljön.
 
Som kommunalt bolag har KBAB ett tydligt uppdrag att jobba systematiskt med hållbarhet och miljö. I kommunens strategiska plan finns också målet att vara fossilfritt år 2045.
- Det är ett ambitiöst mål och det är ett kontinuerligt arbete att hitta sätt att minska påverkan på vår miljö, säger Anna.
 
Det finns många sätt att skapa julstämning på.
- I flera av områdena blir det istället ljusslingor upphissade i flaggstänger eller ljusnät i befintliga träd och buskar. I några av områdena tänker vi plantera gran som i framtiden ska få agera julgran. Våra områden har olika förutsättningar vilket innebär att vi försöker hitta så bra lösningar som möjligt, säger Anna.

På Campus har vi sedan ett par år tillbaka ingen gran utan en flaggstångsbelysning.
- Belysningen håller förhoppningsvis många år framöver, och det är enkelt och säkert för oss bovärdar att sätta upp, säger Ida Lindqvist, bovärd på Campus. Det blir ett fint ljus och vi har bara fått positiv respons.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext