Sök

Ladda upp intyg vid intresseanmälan

2019-09-27 För att kunna göra en intresseanmälan på en lägenhet måste du nu ladda upp intyg som visar att du har möjlighet att betala hyran.
Tidigare begärdes den här uppgiften in i samband med kontraktsskrivandet.

- Vi har valt att göra den här förändringen för att snabba på processen från att en lägenhet läggs ut för visning till att vi skriver kontrakt, säger Bitte Östlund, uthyrningssamordnare på KBAB. Tidigare begärde vi in inkomstuppgifterna i ett senare skede, och det gjorde att det ofta drog ut på tiden. Det är viktigt för oss att vi kan ge besked så fort som möjligt till de som varit på visning, om de får lägenheten eller inte. Och vi kan ge svar först när vi vet att den blivande hyresgästen kan betala sin hyra.

Vad är det för intyg som ska laddas upp? 

Intyget ska visa att du har en inkomst som gör att du kan betala din hyra minst sex månader från inflyttningsdatum. man ska kunna garantera en nettoinkomst (den summa som är kvar efter att skatten dragits) som är minst hyran + normalbelopp/månad. Med normalbelopp menas det belopp som kronofogden beslutat om att man bör ha kvar efter att hyran är betald.

Det intyg du laddar upp inför en intresseanmälan kommer ligga kvar under tre månader. Gör du en ny intresseanmälan efter de tre månaderna får du ladda upp intyget på nytt.

För att kunna ladda upp inyget måste det vara i PDF-format eller som jpg. Har du ett dokument i ett annat format, kan du välja att spara om det som PDF under "spara som".

I våra Riktlinjer för uthyrning på sidan 10 kan du läsa mer om inkomster och normalbelopp.

Följande inkomster är godkända hos KBAB:

 • lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
 • a-kassa
 • pension
 • CSN-lån
 • skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (t.ex. aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
 • bostadsbidrag, bostadstillägg
 • försörjningsstöd som är styrkt av Karlstads kommun
 • inkomst från kapital (Vi godkänner om du uppvisar ett sparkapital som motsvarar ett nettobelopp som täcker månadshyror samt normalbelopp under 24 månader.)
 • etableringsersättning som är styrkt av Karlstads kommun

Normalbelopp

Normalbelopp är det belopp som kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

För 2020 är normalbeloppet:

 • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen.
 • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor.
 • 2 654 kronor för barn till och med 6 år.
 • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre.
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext