Sök

KBAB bygger nya hyresrätter i innerstan

2019-05-09 I strävan efter att fortsätta producera fler hyreslägenheter i Karlstad har KBAB nu, genom en affär med Peab Bostad AB, köpt mark på Kanikenäsbanken.
- Vi vill vara en del av det som kommer växa fram här, vi tycker det är viktigt att vara med och erbjuda hyresrätter i området säger Carin Skarman, VD på KBAB.

lyftkran.jpg

KBAB har sedan en tid tillbaka haft en dialog med Peab Bostad AB om att få köpa byggbar mark för att kunna producera fler hyreslägenheter i Karlstad. Nu har parterna nått en överenskommelse som innebär att KBAB köper en del av Peabs mark på en tomt på Kanikenäsbanken.

Marken som KBAB köper är planerad för ett hus i vinkel om åtta våningar med möjlighet till ytterligare en indragen våning. Totalt ca 130-140 nya hyreslägenheter, 1:or – 4:or.

-Det här är ett led i att nå vårt mål om att bygga 150 nya lägenheter varje år och att vara med där nya bostadsområden växer fram i staden, säger Carin Skarman.

I affären ingår även att bygga ett parkeringshus i området. Detta görs i ett bolag som ägs gemensamt av Peab och KBAB. Parkeringshuset planeras att bli 4 våningar högt och kommer att bidra till områdets utveckling eftersom fler än de egna hyresgästerna kommer att kunna nyttja det.

Byggstart för parkeringshuset är innan sommaren, och det beräknas vara färdigt i under första halvåret 2020.

-Nu inväntar vi att KBAB:s styrelse ska fatta beslut om investering gällande byggandet av dessa lägenheter. Godkänns det så är målet att bygget ska vara igång i tidigt 2020 för att huset ska stå klart hösten 2021, säger Carin Skarman.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext