Sök

Hyresgästundersökningen visar ett gott resultat

I höstas skickade vi ut en enkät till alla våra hyresgäster för att få reda på vad de tycker om sitt boende, och nu har resultatet sammanställts. Svarsfrekvensen blev 59,8 vilket innebär att cirka 6 av 10 av våra hyresgäster tog sig tid att svara och därmed är med och påverkar sitt boende.

Det är första gången vi genomför hyresgästenkäten med hjälp av företaget AktivBo och resultatet är positivt. Serviceindex hamnade på hela 82,1%, vilket är andelen hyresgäster som tycker att KBAB är bra eller mycket bra när det gäller frågor samlade i grupperna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Hjälp när det behövs” och ”Rent och snyggt”.
 
Av alla som har svarat så uppger 92,5 % att man trivs i sitt kvarter/bostadsområde och så många som 93,4 % tycker att bemötandet av bovärden är bra och mycket bra.
 
- Vi står oss fint när man jämför resultatet med andra kommunala bostadsbolag som gör hyresgästenkät via AktivBo, säger Karin Jonsell, chef Marknad och Kund. Vilket förstås känns jättebra. Resultatet visar att många av våra hyresgäster trivs och att vi har duktiga och engagerade medarbetare.
 
Resultatet visar även att många av våra hyresgäster tycker att de är trygga i sitt trapphus samt att det är en bra kvalitet på det arbete som vi utför i lägenheterna. Man upplever också att man har stora möjligheter till källsortering och att vi är bra på att hålla ordning i soputrymmena.

Bland förbättringspunkter finns bland annat säkerheten mot inbrott i förråd och städning i tvättstugorna.
 
Arbetet med analys av resultatet ända ner på fastighetsnivå är igång. I början av 2020 genomför vi två workshops för personalen där handlingsplaner kommer upprättas och åtgärder utifrån resultatet planeras och prioriteras. Under våren kommer en återkoppling till alla hyresgäster kring resultatet och vad vi planerar för åtgärder i deras områden.
 
Stort tack till dig som svarat på enkäten. Det betyder mycket för oss i vårt arbete att få in synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra med ditt boende.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext