Sök

Vi skapar trygghet och trivsel med hjälp av våra hyresgäster

Förra hösten genomförde vi en kundenkät via AktivBo. Alla hyresgäster fick möjlighet att tycka till om sitt område, vår service, sin lägenhet, utomhusmiljön, trygghet och gemensamma utrymmen. Med hjälp av svaren utvecklar vi våra bostadsområden och gör prioriteringar som bidrar till att göra boendet ännu tryggare och trivsammare.

Här är några exempel på förbättringar vi hittills har gjort efter synpunkter och önskemål som kommit till oss via hyresgästenkäten:

Färjetäppan har vi bland annat rensat och klippt ner buskar och en del belysning har bytts ut för att öka tryggheten. Tvättstugorna har städats extra och information med bildstöd om hur man städar efter sig i tvättstugan, har satts upp.

Sixbacken har tvättstugorna städats extra och städmaterialet har setts över och fyllts på för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint. Vi har också målat en del trapphus och soprum.

Orrholmen har tvättstugorna fått extrastäd och vi har skurat trapphus. Vi har sett över städmaterial i tvättstugorna och under hösten kommer uppdaterad information om hur man städar efter sig i tvättstugan komma upp. Vi har tvättat en fasad och tagit ner träd för att öka känslan av trivsel och trygghet. På vinden har vi bytt ut belysningen och under hösten förstärker vi belysningen i Orrholmsgaraget. Vi har också satt upp farthinder på flera ställen i området.

Kvarnviken har vi bytt ut belysning i en del av våra trapphus för att öka tryggheten. Vi har också påbörjat ett arbete med att tydligare märka upp för städmaterial i våra tvättstugor, så att man lättare ska hålla ordning och se om det fattas något. Vi byter ut och fyller löpande på med städmaterial. Vi har också anlagt en ny uteplats för våra hyresgäster och köpt in nya utemöbler.

Hemvägen har våra lekplatser fått nya sandlådesarger och flera trapphus har fått ny belysning. Även tvättstugorna har fått extrastäd samt uppdaterad information om hur man städar efter sig i tvättstugan.

Frödingshöjd har fått en ny lekyta för de mindre barnen. Lekytan ska uppmuntra till rollspel och tillgänglighet var viktigt när lekytan planerades. Vi har beskurit och tagit ner träd för att skapa trivsel men också för att det inte det ska finnas risk för att grenar ska trilla ner och skada någon. Vi har också bytt ut och fyllt på städmaterial i våra studentboenden.

Rud bygger vi om och fräschar upp soprummet på Rudsgårdsvägen 4A under hösten. Vi har målat nya linjer på flera av våra parkeringsytor och ett flertal trapphus har fått ny belysning för öka trygghet. Under hösten kommer även nya träd att planteras på området. Ett arbete med att fräscha upp och bättringsmåla flera av våra tvättstugor planeras för utförande längre fram. Vi ser över, byter ut och fyller på städmaterial, allt för att det ska vara lätt att städa efter sig när man tvättat.

Kronoparken har vi planterat ett tiotal ny träd, som kommer blomma fint under våren och blir ett inbjudande inslag i utemiljön. Vi har också placerat ut asfalterade farthinder och pollar för att sänka trafikfarten på innegårdarna. Gamla och slitna parkbänkar har ersatts med nya. Vi har renoverat tvättstugan på Valthornsgatan - den har fått nytt kakel och målade ytskikt. Tvättstugorna på Saxofongatan samt Kornettgatan har fått vissa ytskikt ommålade. Vi har också kompletterat med ny belysning vid mörka partier kring vissa av garagen, vilket skapar trygghet.

Herrhagen och centrum. För att öka tryggheten och trivseln har utemiljön mellan hus B och C på Filaregatan setts över. Vi har tagit bort gungställning, klippt ner en stor häck, sått gräs och flyttat plattor. Tvättstugan på Geijersgatan ska få nya tvättmaskiner och på Herrhagsgatan 60 har en mur flyttats så ambulans lättare kommer fram. Vi har också kompletterat med belysning på fasaden på Östra torggatan.
 
Norrstrand har vi bytt belysning i källare och skyddsrum i en av våra fastigheter. På Hagaborg ska några tvättmaskiner bytas ut inom kort och nytt städmaterial har köpts in till alla tvättstugor.

Gruvlyckan har vi gjort en översyn av alla våra tvättstugor och sett till att det finns städutrustning så att det ska vara lättare att städa efter sig. Några av tvättstugorna har också fått nya tvättmaskiner och en ny torktumlare. Vi har också målat ett par trapphus och Bellevuegatan 9 har fått ny belysning i tvättstugan. Allt för att skapa trygghet och trivsel.

 

lekyta.jpgPå Frödingshöjd har vi skapat en ny lekyta för de yngsta barnen.

 

tvattrad_affisch_mindre.jpg

Vi såg i resultatet i hyresgästenkäten att det finns stor förbättringspotential när det gäller städning av tvättstugan. För att skapa bättre förutsättning för hyresgästerna att göra rätt har vi tagit fram en ny städaffisch till våra tvättstugor.

 

tvatt av fasad.jpg

På Orrholmen har norrgaveln på ett av våra hus tvättats. Det skapar trivsel och trygghet när det är rent och fräscht.

 

chat_hemsidan.jpg

Vi kunde se i kundenkäten att det fanns hyresgäster som tycker att det ibland är svårt att komma i kontakt med oss. Ett sätt att öka tillgängligheten är vår chattfunktion på vår hemsida som vi lanserat under sommaren.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext