Sök

Svara på hyresgästenkäten

Ta chansen att berätta för oss hur du trivs med ditt boende! Med start fredagen den 4 oktober skickas en enkät ut till dig som är hyresgäst* hos oss. Vi vill veta hur du upplever din inne- och utemiljö, hur mötet med oss på KBAB fungerar och om du känner sig trygg i ditt område.

Hur går det till?

Du som är hyresgäst hos oss kommer få en pappersenkät i brevlådan. På enkäten finns ett enkätnummer som du använder för att logga in med på www.svar.aktivbo.se. Det går också bra att fylla i pappersenkäten och skicka tillbaks det i det portofria svarskuvertet. Vi vill ha svaren så snart som möjligt men allra senast den 14 november. Enkäten skickas även ut via mejl till dig som registrerat din mejladress. Om du väljer att svara via webben finns den också översatt till engelska.

Vad händer med resultatet?

Vi samarbetar med ett företag som heter AktivBo, som är de som genomför undersökningen. På varje enkät som skickas ut finns ett nummer högst upp. Det är kopplat till område och fastighet. Det innebär att resultatet kommer kunna sorteras och analyseras ner på områdes- och fastighetsnivå. Alla svar tas emot av AktivBo, de sammanställer resultatet och skickar det därefter till oss. Därmed kommer vi på KBAB inte veta vilka hyresgäster i området/fastigheten som svarat vad. De önskemål och synpunkter vi får in blir ett underlag att använda när vi gör prioriteringar i våra områden. 

* Gäller alla hyresgäster förutom de som bor i studentbostäder. 

Har du frågor?

Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta oss på kbab@karlstad.se. Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på info@aktivbo.se.


Tack för att du hjälper oss att bli ännu bättre!

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext