Driftstörningar i digitala funktioner och bredbandstjänster

Under sensommaren, hösten och en bit in i vintern kommer ett arbete pågå i våra fastigheter med att byta leverantör av bredbandstjänster. Detta kommer innebära kortare driftstörningar i digitala funktioner som tvättstugebokning och dina egna bredbandstjänster.

KBAB byter kommunikationsoperatör, alltså leverantör av bredbandstjänster som internet, tv och telefoni, från GlobalConnect till Karlstads Energi. Arbete med att genomföra leverantörsbytet kommer pågå under sensommaren, hösten och en bit in i vintern i två olika etapper. Arbetet som ska genomföras innebär att det under tiden som arbete pågår kommer uppstå driftstörningar i olika funktioner och tjänster.

Driftstörningar i digitala funktioner

Med start i augusti och en bit in i hösten och vintern kommer de digitala funktioner som finns i våra fastigheter flyttas över till vår nya leverantör.

Leverantörsbytet kommer ske fastighet för fastighet med kortare driftstörningar under tiden som arbete pågår. De funktioner som får störningar under arbetet är digital bokning av tvättstugor och gästlägenheter samt att de digitala trapphustavlorna som finns i en del trapphus inte kommer fungera. Redan gjorda bokningar av tvättstugor och lägenheter påverkas inte och du kan komma in och använda tvättstuga eller lägenhet om du gjort en bokning innan driftstörningen äger rum. Driftstörningarna kommer dock vara så korta att de troligtvis inte kommer märkas av för dig som hyresgäst men om något skulle inträffa som innebär en längre driftstörning kommer vi informera om det.

När arbetet är klart kommer funktionaliteten vara som vanligt igen.

Driftstörningar i dina bredbandstjänster

Under hösten och vintern, oktober/november, genomförs arbetet i den andra etappen som är kopplat till dina bredbandstjänster du har i din lägenhet. Det handlar om internet, tv och telefoni.

Även här kommer arbetet ske fastighet för fastighet med kortare driftstörningar under tiden som arbete pågår. Detta innebär att de tjänster du har inte kommer att fungera. När arbetet är klart kommer funktionaliteten vara som vanligt igen.

Behöver jag som kund göra något?

Har du en tjänst på bredband, telefoni och/eller tv från någon av leverantörerna i vårt öppna nät som vi har idag flyttas den automatiskt över till vår nya leverantör Karlstads Energi, du behöver inte göra något. Du behåller ditt nuvarande avtal med din tjänsteleverantör och din hastighet/TV-paket om din tjänsteleverantör inte informerar dig om något annat.

Undantag för detta finns dock och det handlar om ett fåtal hyresgäster som idag har tjänster via mindre leverantörer som inte kommer finnas i Karlstads Energis öppna nät. Dessa hyresgäster kommer att behöva byta leverantör och teckna nya avtal. Om du är en av dem som berörs av detta kommer du att få separat information om detta.

Har du ingen tjänst via det öppna nätet påverkas du inte av denna etapp av arbetet.

Mer information

Via länken nedan finns mer information om arbetet där vi bland annat har samlat en del vanliga frågor och svar. Framöver kommer det också finnas en tidplan för arbetet som är kopplat till dina bredbandstjänster så att du kan se när arbete kommer ske där du bor.

Vi byter kommunikationsoperatör - det här behöver du veta.