Äldre man sitter i soffan med en ipad i händerna.

Driftstörningar i bredbandstjänster vecka 38-45

Under vecka 38-45 kommer vår leverantör av bredbandstjänster, Open Universe, genomföra ett plattformsbyte som innebär kortare driftstörningar i deras tjänster.

Open Universe har förvärvats av GlobalConnect vilket innebär att KBAB:s fastigheter nu ska flyttas över till GlobalConnects plattform. För dig som är ansluten kund och har tjänster via Open Universe innebär det här ingen förändring i övrigt. Open Universe är fortfarande din kommunikationsoperatör.

Driftstörning under plattformsbytet

Under veckorna 38-45 kommer KBAB:s fastigheter att flyttas över till GlobalConnects plattform. På Open Universes hemsidan kan du se tidplan för när plattformsbytet sker på just din adress. Länk till annan webbplats.

Under dagen som arbetet med flytten pågår i din fastighet kan du uppleva störningar och avbrott i dina tjänster. Om driftstörningen kvarstår efter utfört arbete, prova att starta om din utrustning. Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa.
2. Vänta 10 sekunder.
3. Sätt därefter i strömkabeln igen.

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter klockan 17.00 dagen för plattformsbytet och efter att utrustningen startats om, felanmäl berörd tjänst till Open Universes kundtjänst på telefonnummer 0771-904 240. Öppettider kl. 08.00-19.00.

Undtantag på fastigheter som inte berörs

Alla KBAB:s fastigheter berörs av plattformsbytet förutom dessa undantag:

  • Förskolan på Hagaborg
  • Triogatan 1-7, 4-14
  • Duettgatan 1-11

Behöver jag som kund göra något i och med plattformsbytet?

Har du en tjänst på bredband, telefoni och/eller TV från någon av leverantörerna i Open Universes nät flyttas den automatiskt över, du behöver inte göra något. Du behåller ditt nuvarande avtal och din hastighet/TV-paket om din leverantör inte informerar dig om något annat.

Har du en verksamhet och hyr lokal av KBAB där du använder du Fast IP-adress så kommer den att bytas ut i samband med plattformsbytet, information om din nya IP-adress får du av din tjänsteleverantör.

Jag har ingen tjänst via Open Universe, påverkas jag?

Har du ingen tjänat via Open Universe påverkas du inte av plattformsbytet och kommer heller inte uppleva någon driftstörning.

Jag behöver hjälp eller mer information, vem ska jag kontakta?

För frågor och mer information om plattformsbytet ska du ta kontakt med Open Universes kundtjänst på telefonnummer 0771-904 240. Öppettider kl. 08.00-19.00.