Närbild på lampa i  veckat pappersmaterial

Oförändrat elpris för dig som betalar elen via hyresavin

Var tredje månad ser vi över elpriset för dig som har individuell mätning och debitering av elen. Vi har nu sett över priset för kvartal tre och det sker ingen förändring.

Vi följer marknadens priser på el och ser därför över vårt elpris var tredje månad (varje kvartal). Inför kvartal tre, från 1 juli, sker ingen förändring av priset utan det kommer ligga kvar på samma nivå som nu vilket är 2,80 kr/kwh inklusive moms. I priset på 2,80 kronor ingår förutom kostnaden för den faktiska elförbrukningen även kostnader för energiskatt, överföringsavgifter och fast avgift.