Med anledning av beslut om ändrat planuppdrag på Hagaborg

Onsdagen den 21 juni togs det beslut i stadsbyggnadsnämnden för ett ändrat planuppdrag för hela stadsdelen Hagaborg. Det innebär en möjlighet till nya detaljplaner för området. Det beslutades samtidigt att en detaljplan för ett begränsat område tas fram parallellt med planarbetet för hela Hagaborg. Det begränsande området gäller Hantverkargatan 12, 14, 16.

Vi tycker att beslutet kring ett ändrat planuppdrag och ny detaljplan är bra. Det ger oss på KBAB mycket bättre förutsättningar än idag, att utveckla Hagaborg och våra hus med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Det finns ett stort och komplext underhållsbehov på flera av våra hus på Hagaborg. Och det har varit så under en längre tid. Vi har gjort en del underhåll, men många av de utmaningar som vi ser - inomhusklimat, ventilation, fuktproblematik - är kopplat till husens konstruktion. En detaljplan reglerar hur man får använda marken och här är den så begränsad i sin utformning, att vi inte kan genomföra lämpliga åtgärder (som till exempel tilläggsisolera ytterväggarna) utan att det strider mot befintlig detaljplan. Därför välkomnar vi beslutet kring ett ändrat planuppdrag och ny detaljplan. Det finns dock inga beslut kring en eventuell rivning av hus.

Vi kommer löpande informera de berörda hyresgästerna.