Information kring elpris för hyresgäster med Individuell mätning av el (IMD)

År 2022 har präglats av höga och varierande elpriser. Detta har påverkat samhället i stort och KBAB som bolag. KBAB har som mål och ambition att på årsbasis sälja el till våra hyresgäster för ett självkostnadspris, vilket under 2022 inneburit att elpriset justerats flera gånger än vad som behövts tidigare.

För att skapa en stabilitet och motverka de stora variationerna inför kommande år, för både KBAB som bolag och till er som är IMD-kunder hos oss, så har KBAB tecknat ett prissäkrat elhandelsavtal inför 2023. Det prissäkrade elhandelavtalet innebär kortfattat att en del av den el som vi köper är till ett fast pris och en del är fortsatt rörligt. Prissäkringen ligger tyvärr fortfarande på nivåer som är relativt höga, om man jämför med elpriser som de flesta av oss är vana vid sen innan kriget i Ukraina, men prissäkringen möjliggör som sagt en stabilitet där vi försäkrar oss mot de högsta topparna på elmarknaden.

Eventuell revidering av elpriset var tredje månad

i slutet av december så justerade vi elpriset som gäller för januari – mars. Vi kommer sedan se över och vid behov revidera elpriset var tredje månad (inför april, juli samt oktober). Information om ändringar i elpriset kommer visas på de digitala tavlorna i trapphusen samt på Mina sidor på webben.

Ev elstöd fördelas till våra IMD-kunder

Det är inte klart huruvida företag kommer få ta del av regeringens elstöd. Vi på KBAB följer utvecklingen. Vår ambition är att fördela ett eventuellt stöd till våra IMD-kunder så snart vi får besked. 

Mer information kring elstödet går att läsa på Svenska Kraftnäts hemsida. Länk till annan webbplats.