Så sparar vi el tillsammans

EU:s medlemsländer har kommit överens om att minska elförbrukningen med minst fem procent under höglasttimmar och sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst tio procent.

KBAB har tillsammans med Karlstads kommun tagit fram ett åtgärdspaket för hur vi ska bidra till att nå det målet.

Åtgärderna görs inte för att spara pengar utan för att säkra elförsörjningen och bidra till att alla – både privatpersoner, företag och det offentliga får lägre elpriser.

Åtgärder som KBAB gör.

Majoriteten av våra frånluftsvärmepumpar kommer att vara avstängda tills vidare. Istället kommer vi värma husen och tappvattnet med fjärrvärme. Genom denna åtgärd kommer vi spara ca 400 000 kWh el i månaden. Inte nog med att vi sparar en betydande mängd el, så kommer vår ökade fjärrvärmeförbrukning även möjliggöra att Karlstad energi får ett stabilare värmeunderlag för att kunna trygga deras elproduktion. 

Vi satsar även på utomhusbelysning med smart styrning och sänkt belysning nattetid.

Mellan kl 21-05 minskar styrkan på beslysningen med 50%.

Detta kommer att genomföras på Gruvlyckan, Orrholmen och Frödingshöjd. Utöver de solcellsanläggningar vi har runt om i våra områden så satsas det även för att bygga fler under 2023. 

Detta kan vi alla göra.

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning och det vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela. Nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet.

  • Tänk efter vad du använder el till.
  • Sprid ut elanvändningen över dygnet. Svenska kraftnät har identifierat höglasttimmarna under vintern till måndag-fredag kl 8.00-11.00 samt 16.00-19.00. Under dessa tider kan man tänka extra på sitt el-användande. 
  • Släck lampor i rum du inte är i.
  • Stäng apparater, skippa standby och dra ur laddare när de inte används.
  • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys och frosta ur frysen. +4 grader i kylen och -18 grader i frysen.
  • Se till att det är LED-lampor på hemma och på din arbetsplats.