Vi har debiterat för högt elpris – åtgärdas på nästa avi

Som vi informerat om innan så har vi justerat vårt elpris för dig som har individuell mätning och debitering av elen. Tyvärr har vi debiterat ett för högt belopp och kommer justera detta på nästa avi.

Vårt nya elpris gäller från den 1 juli och är 2,2 kr/kwh inklusive moms. På hyresavin redovisas dock momsen separat och vilket innebär att priset exklusive moms är 1,76 kr/kwh. På den senaste hyresavin har det tyvärr blivit fel och vi har debiterat 2,2 kr/kwh exklusive momsen som läggs till och särredovisas på avin vilket innebär att du har fått betala 0,44 kr/kwh för mycket. Detta kommer att justeras på hyresavin som kommer i september genom att vi sänker elpriset till en lägre nivå och på så vis kommer i fas med debiteringen. Med anledning av detta så kommer också det korrekta priset komma med för första gången på hyresavin som kommer i oktober.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det inte ställt till det för mycket för dig!