Nytt elpris för dig som betalar elen via hyresavin

Från 1 juli har vi ett nytt elpris för dig som har individuell mätning av elen och betalar den via din hyresavi.

Vi höjer priset på elen till 2,2 kr/kwh inklusive moms och anledningen till det är att vi behöver anpassa vårt pris till den generella prisnivå som ligger. I priset på 2,2 kronor ingår förutom kostnaden för den faktiska elförbrukningen även kostnader för energiskatt, överföringsavgifter och fast avgift. Det nya priset gäller från 1 juli och kommer komma med för första gången på hyresavin som kommer i augusti.

Elpriset kan ändras framöver 

Vi på KBAB följer marknadens priser på el, både om det går upp och ner, vilket innebär att vårt elpris kan komma att ändras framöver om det är så att marknaden ändrar sig.