Sök

Vi bygger

Forsta spadtaget parkeringhus.jpg

Karlstad växer och är i stort behov av nya bostäder. Vi har som mål att bygga minst 150 bostäder om året sett över en femårsperiod.
Det gör vi genom att bygga på nya markområden och genom förtätning av befintliga stadsdelar. Utgångspunkten är att variation och mångfald skapar intressanta och livskraftiga stadsdelar för Karlstadsborna.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext