Sök

Jour kvällar och helger

Till KBAB:s journummer kan du ringa om ett större fel inträffar i din lägenhet eller i fastigheten efter bovärdarnas arbetstid. Du kan också ringa jouren om du drabbas av allvarliga grannstörningar under kvällar eller helger.

Telefonnumret till jouren är 054-540 75 75.

När du ringer journumret får du ange om ditt ärende gäller fel i fastigheten, grannstörningar, låsöppning eller hissproblem för att bli kopplad till rätt jourenhet. Jouren gör sedan en bedömning om felet är akut eller om det kan vänta tills din bovärd är åter i tjänst.

Upplever du grannstörningar? Läs mer om grannstörningar här innan du ringer jouren. 

Hissjour

Vid fel på hissen kan du ringa KBAB:s hissjour på telefonnummer 054-150 250.

Tv, bredband och telefoni

Anmäl felet direkt till den leverantör du har avtal med. Läs mer på kbab.se/tv och kbab.se/bredband

Är du student?

Du som är student och bor hos KBAB hittar information på sidan Felanmälan och jour för studenter.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post

Källtext